Regelverk Kåfjordlan V2

Aldersgrenser

Alle deltagere skal være over 12 år
For å sove på arrangementet skal man være 14 år eller eldre

Arrangementsregler

Dette er et rusfritt arrangement, all bruk av rusmidler er STRENGT forbudt
Røyking er IKKE tillatt på lanet
Betalte billetter refunderes ikke
Bruk/lån mm. eller annet bruk/misbruk av andres utstyr uten godkjennelse fra eier fører til øyeblikkelig utkastelse.
Misbruk/hærverk av deltagere eller KåfjordLan mm. sitt utstyr fører til øyeblikkelig utkastelse og politianmeldelse.
Opphold eller brudd på avsperret område er forbudt
Soving skal kun skje på tilviste plasser
Hets eller mobbing av deltagere/crew vil føre til advarsel og/eller utkastelse
KåfjordLan tar ikke ansvar for tapt/stjålet eller ødelagt utstyr, men gjør det ytterste for å unngå at slikt skal skje
Ikke ta med hvitevarer osv. slikt som mikro og annet står igjen hjemme
Reklamering eller annen kommersiell aktivitet uten skriftlig tillatelse fra KåfjordLan er ikke tillatt, brudd på dette vil medføre utkastelse og evt. erstatningsansvar

Nettverk/Infrastruktur

Det er bare en tilgjengelig nettverksport pr. bestilte plass, ønsker man flere må man kjøpe flere plasser.
Det er ikke tillatt å koble inn ekstra nettverksutstyr i KåfjordLan sine nettverk
Bordswitcher mm. skal ikke flyttes

Overdreven bruk av båndbredde (P2P mm), scriptkidding, spredning av virus eller annen styggedom eller annet misbruk av nettverk er ikke tillatt.
KåfjordLan reserverer seg retten til å stenge ute brukere fra nettverket UTEN advarsel.
Gjentakende misbruk vil medføre utkastelse.

Generelt

Fremvisning av pornografi eller annet upassende materiale er ikke tillatt
Høytalere uten ekstern forsterker er tillatt, selv om KåfjordLan anbefaler bruk av hodetelefoner
Respekter andre, overdrevet musikkspilling mm. som kan være til irritasjon for andre er ikke tillatt
På KåfjordLan gjelder selvfølgelig Norsk lov.

Brudd på regler vil føre til advarsel, gjentatte brudd vil føre til utkastelse.

KåfjordLan tar ikke ansvar for hærverk/ødeleggelser/tyveri mm. som måtte forekomme, den ansvarlige må erstatte eventuelle skader.

KåfjordLan reserverer seg retten til å kaste ut deltagere ved brudd på regelverk/norsk lov eller som oppfører seg upassende, uansett sammenheng uten advarsel.

Ellers gjelder normal folkeskikk, er alle snille og greie vil det bli et mye bedre party for alle!